Profil firmy OLZA, spol. s r.o.

Společnost OLZA, spol. s r.o. je česká obchodní společnost. Byla založena v roce 1994 a je vlastněna dvěma fyzickými osobami s podílem každá 50%.
Počet zaměstnanců se pohybuje kolem 110.

olza_den

Hlavní výrobní aktivitou této prosperující společnosti je lisování plechu původně pro strojírenský průmysl, v  současné době především pro průmysl automobilový a elektrotechnický. Snahou je nabízet komplexní služby v oblasti tváření za studena se zaměřením na lisování a v oblasti výroby speciálních nástrojů pro lisování plechu a objemové tváření hliníku.

Společnost OLZA, spol. s r.o. má široké spektrum zákazníků jak na tuzemském trhu, tak rovněž v zahraničí. Důraz je kladen především na kvalitu realizovaných zakázek, mimo jiné také s ohledem na vysoké nároky a požadavky automobilového průmyslu. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že byly zavedeny systémy kvality IATF 16 949 a systém enviromentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14 001.

Vývoj společnosti je provázen realizací řady investic především do strojního parku a do rekonstrukce vlastních výrobních, skladovacích a ostatních prostor i za podpory dotačních programů z EU.


oppi