Pořízení moderní lisovací linky, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/17_139/0012850

Podstatou projektu je pořízení technologie pro výrobu hliníkových výrobků pro automobilový průmysl.

V rámci záměru bude pořízena lisovací linka sestávající z výstředníkového lisu 400 t a periferií (odvíjecího, rovnacího a podávacího zařízení). Jako doplněk budou pořízeny optický měřicí přístroj a 3D skener, které umožní sledování jakosti výroby. Důvodem pro realizaci projektu je tržní příležitost. Realizace projektu přispěje k dlouhodobé udržitelnosti činnosti firmy.

Realizace: 1/2018 – 3/2019

Na tuto operaci je poskytována finanční podpora od Unie.

 eu