Kontrola kvality


Metrologie

Zabezpečení kvality výrobků je pro společnost prvořadým cílem.
Svědčí o tom i praktická aplikace nástrojů řízení jakosti v předsériových a sériových etapách projektů.

Ve společnosti je funkční měřící středisko, jenž disponuje mimo jiné 3D souřadnicovým měřícím zařízením, profil–projektorem a dalšími měřícími zařízeními, jenž jsou využívána ke kontrole kvality dílů, vzorkování, přejímkách.


  pcdmis